Het avontuurlijkste restaurant van heel Neede-land !
privacy


Frankie's jungle Bistro

adres Kerkplein , 7161DP Neede, gemeente Berkelland, Gelderland, Nederland.

tel.0545-295800

Spreek voicemail in om terug gebeld te worden


email: post@frankiesjunglebistro.nl

Woensdag t/m zondag's geopend v.a. 16.00u.

Betalingen, contant, pin en in goed overleg op rekening.

We accepteren geen credit cards.

privacy beleid avgPrivacyverklaring Frankie’s Jungle Bistro


Het waarborgen van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met deze privacyverklaring en deze is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG. Wij hechten veel waarde aan zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de gegevens die we van u krijgen en dat kunnen de volgende gegevens zijn:

  • naam
  • contactgegevens (telefoonnummer en mailadres)

Deze gegevens gebruiken wij voor het reserveren; om eventueel contact met u op te nemen met betrekking tot de reservering. Na reservering bewaren wij uw gegevens maximaal 24 maanden. Met uw instemming bewaren we uw gegevens voor onze nieuwsbrief.


Om onze werkzaamheden uit te voeren kunnen wij gebruikmaken van externe partijen of serviceproviders om bepaalde taken, zoals reserveringen, namens ons uit te voeren en, alleen indien nodig, delen we met die partijen ook uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dergelijke externe partijen voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor de specifieke doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.


U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken. We streven er vanzelfsprekend naar om deze rechten te respecteren en te ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen:

  • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
  • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten rectificeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen en ons de juiste gegevens verstrekken.
  • Recht op verwijdering: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken in bepaalde gevallen, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Neem contact met ons op als u wilt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
  • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke situatie. We zullen uw verzoek beoordelen en indien mogelijk de verwerking stopzetten, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • Recht om klacht in te dienen: Indien u van mening bent dat uw privacy rechten worden geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over het indienen van een klacht.

We hebben maatregelen genomen om uw rechten uit te oefenen en te respecteren. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen en beperkingen kunnen gelden op deze rechten, volgens de toepasselijke wetgeving.


Frankie’s Jungle Bistro

Kerkplein 6

7161 DP Neede

E: post@frankiesjunglebistro.nl

T: 0545 295 800